header
@Modv_ir : برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید
مد وی

عکس های عاشقانه و زیبای پاییزی ۹۶

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

گوش کن …. صدای نفس های پاییز را میشنوی ؟
و این زیباترین فصل خدا می آید…
غم و اندوهت را به برگ درختان آویزان کن …
چند روز دیگر میریزند

عکس های عاشقانه و زیبای پاییزی

عکس های عاشقانه و زیبای پاییزی

وفادار ترین فصل خداست
حافظه ی خیس خیابان های شهر را
همیشه همراهی می کند
لعنتی، هی می بارد و می بارد…
و هر سال
عاشق تر از گذشته هایش
گونه های سرخ درختان شهر را
می بوسد و
لرزه می اندازد به اندام درختان
و چقدر دلتنگ می شوند برگ های عاشق
برای لمس تن زمین
که گاهی افتادن
نتیجه ی عشق است…

عکس های عاشقانه و زیبای پاییزیعکس های عاشقانه و زیبای پاییزی

چه سختِ هم پاییز باشد ؛
هم ابر باشد ،
هم باران باشد !
هم خیابان ِ خیس …
امـــــا نه تـــــو باشی
نه دستی برای فشردن باشد
نه پایی برای قدم زدن باشد
و نه نگاهـــی برای زل زدن … !عکس های عاشقانه و زیبای پاییزی

عکس های عاشقانه و زیبای پاییزی

وفادار ترین فصل خداست
حافظه ی خیس خیابان های شهر را
همیشه همراهی می کند
لعنتی، هی می بارد و می بارد…
و هر سال
عاشق تر از گذشته هایش
گونه های سرخ درختان شهر را
می بوسد و
لرزه می اندازد به اندام درختان
و چقدر دلتنگ می شوند برگ های عاشق
برای لمس تن زمین
که گاهی افتادن
نتیجه ی عشق است…

عکس های عاشقانه و زیبای پاییزی عکس های عاشقانه و زیبای پاییزی

عکس های عاشقانه و زیبای پاییزی

عکس های عاشقانه و زیبای پاییزی

عکس های عاشقانه و زیبای پاییزی

عکس های عاشقانه و زیبای پاییزی عکس های عاشقانه و زیبای پاییزی

عکس های عاشقانه و زیبای پاییزی

عکس های عاشقانه و زیبای پاییزی

می پسـندم پاییـز را
که معافـم می کنـد
از پنـهان کردن
دردی که در صـدایم می پیچـد ُ
اشکی که در نگاهـم می چرخـد
آخر همه مـی داننـد
سـرما خورده ام . . . !

 امشب تمام عظمت هستی در برابر عشق تعظیم می کند
زیرا می خواهد اولین برگی که از بلندی افتاد را نظاره کند . . .
پاییز مبارک

عکس های عاشقانه و زیبای پاییزی

سرد و بی رحم نیست
فقط
جسارت زمستـان را ندارد
ذره ذره زرد  می کند
اندک اندک جان می سِتاند
قطره قطره می گِریاند
پاییــــز سرد نیست
نامـــهربان است
درســت مانند “تو ”

ارسال نظر


a b